Kursy komputerowe

KURSY KOMPUTEROWE

Czas trwania

Podstawy obsługi komputera

Klawiatura, Mysz, MS Windows, Praca z plikami, Napędy komputera, Tworzenie rysunków

5dni / 30h

Windows dla zaawansowanych

Rozszerzenie kursu podstawowego, Operacje konfiguracji komputera

2dni / 11h

Ogólne użytkowanie sieci Internet

Strony www, Poczta elektroniczna, Ftp, Chat, Konfiguracja połączeń z Internetem

3 dni / 15h

Word 2007 - kurs podstawowy

Operacje na tekście, Marginesy, Nagłówki, Stopki, Tabele, Przypisy, Spisy treści, Edycja wielu dokumentów jednocześnie

5 dni / 30h

Word 2007 - kurs zaawansowany

Definiowanie stylów pisania, Wzorce dokumentów, Tworzenie wzorów matematycznych, Słownik synonimów i antonimów, Korespondencja seryjna

3 dni / 16h

Excel 2007 - kurs podstawowy

Praca ze skoroszytami i arkuszami, Zarządzanie arkuszami, Wprowadzanie danych, Formatowanie, Tworzenie formuł matematycznych, Automatyczne wypełnianie danych, Sortowanie

5 dni / 30h

Excel 2000 Professional - kurs zaawansowany

Łącza pomiędzy skoroszytami i plikami, Pobieranie danych zewnętrznych, Tabele przestawne, Raporty

3 dni / 16h

Access 2007 - kurs podstawowy

Tworzenie i funkcjonowanie baz danych, Tabele, Kwerendy, Formularze, Raporty

5 dni / 30h

Projektowanie stron Internetowych - kurs podstawowy

Elementy składowe strony internetowej, Formatowanie strony, Osadzanie obiektów, Hiperłącza, Struktura strony Internetowej, Ramki, CSS

5 dni / 30h

Komputerowe programy użytkowe

Podstawy obsługi komputera klasy IBM PC, użytkowanie programu WORD 2007 w zakresie ogólnym, użytkowanie programu EXCEL 2007 w zakresie ogólnym programy antywirusowe, internet i poczta elektroniczna.

8 dni/40hCertyfikat ISO