Wydział Konstrukcji Spawanych

Specjalizuje się głównie w zakresie wykonawstwa, montażu i remontów konstrukcji stalowych klasy 2 i 3. Ponadto znaczną część działalności zajmuje regeneracja i spawanie materiałów trudnopalnych. Dotyczy to w szczególności:


- spawania aluminium i stopów aluminium,
- spawanie miedzi i stopów miedzi,
- regeneracja odlewów żeliwnych.


Nadzór techniczny sprawuje kadra inżynieryjno-techniczna z doświadczeniem i najwyższymi kwalifikacjami zawodowymi (Europejski Inżynier Spawalnik - EWE). Załoga składa się w większości ze spawaczy uprawnionych do spawania konstrukcji klasy 2 i 3 wg PN-87/M-69008.
Wszystkie prace spawalnicze wykonywane są metodami: MMA, MIG/MAG, TIG. Zakład posiada uprawnienia do spawania konstrukcji, nadane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach wg PN-M-69008.Åšwiadectwo Kwalifikacyjne Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach