Centrum Kształcenia Zawodowego

Osobą zarządzającą CKZ jest pani

Elżbieta Mierzwińska-Stenzel

tel. (32) 262 50 79 wew. 34

e-mail:   e.mierzwinska@rapz.com.pl

 

Celem działania Centrum Kształcenia Zawodowego jest świadczenie usług w zakresie szkoleń, doradztwa w zakresie zasobów ludzkich, jak również pomoc dla osób bezrobotnych. Cel ten jest realizowany poprzez szeroko rozumianą działalność szkoleniową połączoną z działalnością Biura Pośrednictwa Pracy. Centrum Kształcenia Zawodowego prowadzi także pomoc w przekwalifikowaniach oraz w wyborze zawodu. Ze względu na szeroką działalność RAPZ Sp. z o. o. a w szczególności Biura Pracy posiadamy wiedzę na temat zawodów deficytowych i kierunków najbardziej poszukiwanych. W związku z tym możemy prowadzić naszą działalność w szerokim aspekcie pomagając osobom pragnącym zmienić zawód lub poszukujących zatrudnienia.

Podstawą prawną działania Centrum Kształcenia Zawodowego jest Zaświadczenie Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej WE i KPN i KU/15/99 o wpisie do ewidencji niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego oraz wpis do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach pod nr 2.24/00044/2004.


Od 2007 roku Centrum Kształcenia Zawodowego działające w strukturach RAPZ Sp. z o.o. należy do Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.Certyfikat ISO