Centrum Kształcenia Zawodowego

 

 

tel. (32) 262 50 79 wew. 34 509-168-846

szkolenia@rapz.com.pl

 

Celem działania Centrum Kształcenia Zawodowego jest świadczenie usług w zakresie szkoleń, doradztwa, jak również pomoc dla osób bezrobotnych. Centrum Kształcenia Zawodowego prowadzi także pomoc w przekwalifikowaniach oraz w wyborze zawodu.

Kierunek działalności edukacyjnej i szkoleniowej prowadzonej przez Centrum Kształcenia Zawodowego wytyczony jest na spełnienie oczekiwań restrukturyzowanych zakładów pracy, społeczności lokalnej oraz osób bezrobotnych. Efektem tego są zmiany w ofercie prowadzonych kursów, jak również ich zawartości.

Podstawą prawną działania Centrum Kształcenia Zawodowego jest Zaświadczenie Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej WE i KPN i KU/15/99 o wpisie do ewidencji niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego oraz wpis do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach pod nr 2.24/00044/2004.

Dysponujemy szerokim wachlarzem szkoleń. Prowadzimy kursy i szkolenia zawodowe oraz szkolenia z zakresu BHP. Dodatkowo Centrum Kształcenia Zawodowego prowadzi szkolenia komputerowe i biznesowe, przy realizacji których wykorzystywany jest wysokiej klasy sprzęt komputerowy. Należy nadmienić, iż posiadamy wykwalifikowanych wykładowców, trenerów i psychologów, którzy szkolą naszych Klientów w zakresie skuteczności działań we wszystkich prowadzonych przez nich obszarach działalności zawodowej i osobistej.

Korzystne usytuowanie firmy w największym obszarowo mieście województwa śląskiego oraz bardzo korzystne połączenia komunikacyjne zarówno jeżeli chodzi o trasy kolejowe jak i bliskość dróg szybkiego ruchu oraz autostrad umożliwia szkolenie osób z odległych miast i powiatów województwa śląskiego ale także z poza niego.

Wieloletnie doświadczenie naszej firmy w szkoleniach, korzystne położenie geograficzne, ciągła rozbudowa i inwestycje stawiają naszą firmę w czołówce firm szkoleniowych naszego regionu.Certyfikat ISO