Kursy zawodowe

 

KURSY I SZKOLENIA ZAWODOWE

Czas trwania

Obsługa suwnic I S - z kabiny

 • Zajęcia praktyczne i teoretyczne wg programu zatwierdzonego przez UDT
 • Uzyskany certyfikat - zaświadczenie kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Technicznego

 

8 dni

Obsługa suwnic II S - z poziomu roboczego

 • Zajęcia praktyczne i teoretyczne wg programu zatwierdzonego przez UDT
 • Uzyskany certyfikat - zaświadczenie kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Technicznego

 

8 dni

Konserwator suwnic w zakresie "E"

 • Zajęcia praktyczne i teoretyczne wg programu zatwierdzonego przez UDT
 • Uzyskany certyfikat - zaświadczenie kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Technicznego

 

16 dni

Obsługa dźwigów towarowych I D

 • Zajęcia praktyczne i teoretyczne wg programu zatwierdzonego przez UDT
 • Uzyskany certyfikat - zaświadczenie kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Technicznego

 

4 dni

Obsługa żurawi stacjonarnych - Kat. II Ż

 • Zajęcia praktyczne i teoretyczne wg programu zatwierdzonego przez UDT
 • Uzyskany certyfikat - zaświadczenie kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Technicznego

 

4 dni

Konserwator żurawi

 • Zajęcia praktyczne i teoretyczne wg programu zatwierdzonego przez UDT
 • Uzyskany certyfikat - zaświadczenie kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Technicznego

 

5 dni

Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym

 • Uzyskany certyfikat -zaświadczenie kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Technicznego

 

8 dni

Konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych

 • Program zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego. Teoria obsługi i konserwacji wózków z mechanicznym napędem podnoszenia. Konserwacja - zajęcia praktyczne.
 • Uzyskany certyfikat - zaświadczenie kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Technicznego.

 

10 dni

Eksploatacja i dozór urządzeń elektroenergetycznych

 • Program zatwierdzony przez SITPH: Elektrotechnika ogólna, Przepisy budowy oraz budowa urządzeń elektroenergetycznych, Przepisy eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, Ogólne zasady racjonalnej i oszczędnej gospodarki energią elektryczną, Realizacja prac kontrolno-pomiarowych i montażowych, BHP, Postępowanie w  przypadku awarii, Ochrona przeciwpożarowa
 • Uzyskany certyfikat - zaświadczenie kwalifikacyjne "E" lub "D"

 

3 dni

Pomiary ochron przeciwporażeniowych

 • Program zatwierdzony przez SITPH: Prawo energetyczne, Podstawy elektrotechniki, Instalacje elektryczne, Miernictwo elektryczne, Instalacje odgromowe, zajęcia praktyczne
 • Uzyskany certyfikat - zaświadczenie kwalifikacyjne w zakresie "E"

 

2 dni

Eksploatacja i dozór urządzeń elektroenergetycznych oraz pomiary ochron przeciwporażeniowych

 • Program zatwierdzony przez SITPH: Prawo energetyczne, Podstawy elektrotechniki, Przepisy budowy oraz budowa urządzeń elektroenergetycznych, Przepisy eksploatacji urządzeń i  instalacji elektroenergetycznych, Ogólne zasady racjonalnej i oszczędnej gospodarki energią elektryczną, Realizacja prac kontrolno-pomiarowych i montażowych, Miernictwo elektryczne, Instalacje odgromowe, Zajęcia praktyczne
 • Uzyskany certyfikat - zaświadczenie kwalifikacyjne w zakresie "E" i pomiarów

 

 

4 dni

Eksploatacja i dozór urządzeń energetycznych

 • Program zatwierdzony przez SITPH: Prawo energetyczne, Przepisy UDT, Kwalifikacje personalne, Wielkości energetyczne, Znakowania rurociągów, Gazy, Strefy gazoniebezpieczne, Praca w  warunkach zagrożenia, BHP - zagrożenia, pierwsza pomoc
 • Uzyskany certyfikat - zaświadczenie kwalifikacyjne w zakresie "E" lub "D"

 

3 dni

Obsługa podestów ruchomych samojezdnych

 • Wiadomości o dozorze technicznym, Rodzaje i terminy badań, Wiadomości ogólne o podestach, Budowa i oznakowanie podestów, Próba statyczna i dynamiczna, Eksploatacja podestów ruchomych, Znajomość instrukcji eksploatacji podestów, Obowiązki operatora wynikające z przepisów UDT, Zagrożenia przy obsłudze podestów, Zajęcia praktyczne

 

5 dni

Hakowy urządzeń dźwigowych

 • Wiadomości ogólne o suwnicach i zawiesiach, Przeglądy i kontrola zawiesi, Zawiesia specjalnego przeznaczenia - przepisy eksploatacji, Obowiązki hakowego, Obowiązująca sygnalizacja na linii hakowy - suwnicowy, BHP, Zajęcia praktyczne
 • Uzyskany certyfikat - zezwolenie na wykonywanie czynności hakowego

 

1 dni / 8h

Obsługa wciągników i wciągarek sterowanych z poziomu roboczego kat. II W

Zajęcia praktyczne i teoretyczne wg programu zatwierdzonego przez UDT: Ogólne wiadomości o  wciągnikach i wciągarkach, Budowa wciągników i wciągarek, Obsługa wciągników i wciągarek, Wiadomości z dozoru technicznego, BHP, Zajęcia praktyczne

Uzyskany certyfikat - zaświadczenie kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Technicznego kat. IIW

 

4 dni

Pierwsza pomoc przedlekarska

Sposoby udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej .Ćwiczenia praktyczne na sprzęcie specjalistycznym.

Uzyskany certyfikat - zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN

 

1 dzień / 8hCertyfikat ISO