Kursy zawodowe

 

KURSY I SZKOLENIA ZAWODOWE

Czas trwania

Uprawnienia UDT

Kursy obsługi urządzeń transportu bliskiego są realizowane zgodnie z Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym oraz z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

Uzyskane uprawnienie - zaświadczenie kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Technicznego

 

Obsługa suwnic ogólnego (i) specjalnego przeznaczenia

 • Zajęcia praktyczne i teoretyczne
 • Uzyskane uprawnienie - zaświadczenie kwalifikacyjne UDT

 

7 dni / 42h

Konserwator suwnic ("E" + "M")

 • Zajęcia praktyczne i teoretyczne
 • Uzyskane uprawnienie - zaświadczenie kwalifikacyjne UDT

 

14 dni / 84h

Obsługa dźwigów towarowo- osobowych ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne

 • Zajęcia praktyczne i teoretyczne
 • Uzyskane uprawnienie - zaświadczenie kwalifikacyjne UDT

 

4 dni / 20h

Obsługa żurawi stacjonarnych

 • Zajęcia praktyczne i teoretyczne
 • Uzyskane uprawnienie - zaświadczenie kwalifikacyjne UDT

 

4 dni / 20h

Kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych

 • Zajęcia praktyczne i teoretyczne
 • Uzyskane uprawnienie - zaświadczenie kwalifikacyjne UDT

 

8 dni / 44h

Konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych

 • Zajęcia praktyczne i teoretyczne
 • Uzyskane uprawnienie - zaświadczenie kwalifikacyjne UDT

 

10 dni / 50h

Obsługa podestów ruchomych przejezdnych

 • Zajęcia praktyczne i teoretyczne
 • Uzyskane uprawnienie - zaświadczenie kwalifikacyjne UDT

 

5 dni / 30h

Uprawnienia URE

 

 

 

Uprawnienia grupy G (G1 E, G1 D, G2 E, G2 D, G3 E, G3 D)

 • Program zatwierdzony przez SITPH: Elektrotechnika ogólna, Przepisy budowy oraz budowa urządzeń elektroenergetycznych, Przepisy eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, Ogólne zasady racjonalnej i oszczędnej gospodarki energią elektryczną, Realizacja prac kontrolno-pomiarowych i montażowych, BHP, Postępowanie w przypadku awarii, Ochrona przeciwpożarowa
 • Uzyskane uprawnienie – zaświadczenie kwalifikacyjne "E" lub "D"

 

1 dzień / 6h

Hakowy urządzeń dźwigowych

 • Wiadomości ogólne o suwnicach i zawiesiach, Przeglądy i kontrola zawiesi, Zawiesia specjalnego przeznaczenia - przepisy eksploatacji, Obowiązki hakowego, Obowiązująca sygnalizacja na linii hakowy - suwnicowy, BHP, Zajęcia praktyczne
 • Uzyskane uprawnienie - zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN oraz zezwolenie na wykonywanie czynności hakowego

 

1 dni / 8h

Pierwsza pomoc przedlekarska

Sposoby udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej .Ćwiczenia praktyczne na sprzęcie specjalistycznym.

Uzyskany uprawnienie - zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN

 

1 dzień / 8h

Kontrola i ocena techniczna zawiesi

Uzyskany uprawnienie - zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN

 

1 dzień / 8hCertyfikat ISO