Kursy BHP

KURSY BHP

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy

z dnia 27 lipca 2004r

Czas trwania

Okresowe pracodawców

(raz na 5 lat)

2dni / 16h

Okresowe osób kierujących pracownikami

(raz na 5 lat)

2dni / 16h

Okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

(raz na 3 lata lub raz w roku jeśli na stanowisku występuje szczególnie duże zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników)

1dzień / 8h

Okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji

(raz na 5 lat)

2dni / 16h

Okresowe pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, pracowników służby zdrowia, szkól i innych placówek oświatowych.

(raz na 5 lat)

1dzień/ 8h

Zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania pracy na wysokości

1dzień/ 6h



Certyfikat ISO