Centrum Ustawicznego Ksztalcenia Spawaczy

 

 

Kontakt: (32) 262 50 79 w.34 509-168-846
spawanie@rapz.com.pl

 

Centrum Ustawicznego Kształcenia Spawaczy z siedzibą przy ulicy Przybylaka 12 jest jedną z najnowocześniejszych baz szkoleniowych w kraju. 14 - sto stanowiskową pracownię spawalniczą o powierzchni 276 m kw. wyposażono w urządzenia najnowszej generacji firmy Lincoln Electric S.A., która jest również wykonawcą odciągów spawalniczych, zainstalowanych na wszystkich stanowiskach.

 

Centrum Ustawicznego Kształcenia Spawaczy posiada atest wydany przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach do nauczania w pełnym zakresie na podstawie norm PN-EN 287 i PN-EN ISO 9606. Szkolenie odbywa się w systemie modułowym i obejmuje:

 

-     Europejskiego spawacza pachwin - MODUŁ I

-     Europejskiego spawacza blach - MODUŁ II

-     Europejskiego spawacza rur - MODUŁ III

 

Zakres szkoleń obejmuje:

- Kurs spawania elektrodą otuloną - MMA

- Kurs spawania elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych - TIG

- Kurs spawania elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych - MAG

 

Kadrę Centrum Ustawicznego Kształcenia Spawaczy stanowią doświadczeni pracownicy. Wszystkie kursy kończą się egzaminem państwowym przeprowadzonym przez egzaminatora Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Dokumenty jakie otrzymuje każdy uczestnik po praktycznym ukończeniu kursu, to:

 

- Książka Spawacza wydana przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach,

- šwiadectwo Europejskiego Spawacza wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach,

- šwiadectwo uczestnictwa na kursie wydane przez Centrum Ustawicznego Kształcenia Spawaczy.

 

Komfortowe Warunki w połączeniu z doświadczoną kadrą inżynieryjno -techniczną, dają każdemu uczestnikowi gwarancję opanowania trudnego i poszukiwanego w kraju i za granicą zawodu spawacza.

 Atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

Certyfikat UDT

Certyfikat UDT