Wydział Obróbki Mechanicznej

Dysponuje parkiem maszynowym (60 obrabiarek wielkogabarytowych, konwencjonalnych i sterowanych numerycznie) oraz infrastrukturą (suwnice, powierzchnie odkładcze, itp.) pozwalającym na obróbkę części i konstrukcji wielkogabarytowych i ciężkich. Wydział posiada również Oddział Obróbki Cieplnej umożliwiający nawęglanie, hartowanie w oleju i wodzie, odpuszczanie i wyżarzanie obrobionych elementów o małych gabarytach.Certyfikat ISO